Minister nie zgadza się na dodatek aglomeracyjny dla śląskiego garnizonu!

Minister odpowiadając na interpelację poselską odniósł się negatywnie do wniosku o ustanowienie na wzór aglomeracji warszawskiej dodatku dla śląskich policjantów.

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ponowną interpelację (druk nr 16843) Posła Pawła Bańkowskiego w sprawie zwiększenia poziomu wynagrodzeń policjantów garnizonu śląskiego.

Odpowiedź na interpelację poselską w załączniku: