Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który zakłada powołanie Biura Monitorowania Policji – Komentarz Biura Prasowego ZG NSZZ Policjantów

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw został wniesiony 5 listopada 2020′ przez grupę posłów Lewicy – przedstawiciel wnioskodawców – poseł Wiesław Szczepański.

Projekt dotyczy utworzenia Biura Monitorowania Policji jako niezależnej jednostki organizacyjnej podporządkowanej Sejmowi, powołanej między innymi do rozpatrywania skarg na działalność Policji, jej organów, jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy w zakresie w jakim dotyczy ona podstawowych zadań Policji.

Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych.

*******************************************************

Komentarz Biura Prasowego ZG NSZZ Policjantów

Dzisiaj Policję i policjantów kontrolują między innymi:

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW),
Parlamentarzyści RP w ramach interpelacji,
Sądy, Prokuratura,
Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA,
Biuro Spraw Wewnętrznych KGP,
Biuro Kontroli KGP,
Wydziały Kontroli KWP,
Obywatele w ramach kontroli społecznej,
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Fundacje, jak HFPC i inne …

Powoływanie kolejnego organu o charakterze stricte politycznym nie daje żadnej gwarancji, że sprawy będą obiektywnie rozpatrzone, tym bardziej, że obserwujemy postępującą radykalizację sceny politycznej, która staje się coraz bardziej brutalna.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

****************************************************

Projekt ustawy w załączniku.

Fotografia ilustracyjna jp