Nie lekceważyć dialogu społecznego!

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz, wystosowała do Marszałków Sejmu i Senatu RP pismo w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sygnatariusze tego wystąpienia krytycznie oceniają praktykę uchwalania najważniejszych ustaw ustrojowych z pominięciem procedury dialogu społecznego. Pod listem podpisali się przedstawiciele organizacji pracodawców i central związkowych.

Brakuje podpisu przedstawiciela NSZZ „Solidarność”.

Pismo (dwie strony) w załącznikach

źródło: http://www.opzz.org.pl/ 20 lipca 2017