Krajowy Zjazd Delegatów ZZ Policjantów Republiki Czeskiej

30 marca 2017 roku w miejscowości Pardubice w Republice Czeskiej, odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Policjantów i Funkcjonariuszy Służby Więziennej, Republiki Czeskiej.
Na zaproszenie naszych Czeskich Kolegów do Pardubic udała się także delegacja z Polski w osobach Wiceprzewodniczącego ZG kol. Benedykta Nowaka, oraz Wiceprzewodniczącego ZW w Katowicach kol. Jacka Bryły.  Zaskoczeniem dla naszej delegacji, była liczba delegatów na zjazd w ilości około 250 członków organizacji.
Wybory na Przewodniczącego związku, Wiceprzewodniczących, oraz członków komisji rewizyjnej i negocjacyjnej trwały od godziny 9.00 do 19.00. Gośćmi Zjazdu byli poza delegacjami z Polski, Słowacji i EuroCopu, Komendant Główny Czeskiej Policji, oraz Minister Spraw Wewnętrznych.
Przewodniczącym na kolejną kadencję został wybrany ponownie Milan Stepanek, który obiecywał zacieśnienie współpracy przede wszystkim  z polskim związkiem zawodowym policjantów, oraz związkami słowackim i węgierskim, zrzeszającymi  funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.
Oczywiście Nasza delegacja otoczona została opieką tłumaczy i miała okazję popróbować  pysznej regionalnej  kuchni.

Relacja
Benedykt Nowak
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego