Komunikat ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego z dnia 26 czerwca 2018 r.

Mając na względzie obecny stan przedłużających się rokowań w sprawie postulatów zgłoszonych przez Federację Związków Zawodowych Słuzb Mundurowych oraz niedotrzymanie kolejnych terminów na przedstawienie konkretnych rozwiązań, a także brak jakichkolwiek faktycznych przesłanek na zrealizowanie zgłoszonych postulatów, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego na swoim posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r. postanowiło poprzeć przygotowania i rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w porozumieniu z organizacjami związkowymi wchodzącymi w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Komunikat w załączniku.