Komunikat Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego

W związku z informacjami przekazanymi na posiedzeniu ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego w dniu 6 marca 2017 r. w Katowicach o planowanym ograniczeniu podwyżek dodatków służbowych o kwotę 48,-zł w grupach 2 – 5,  dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim, informujemy, iż w trakcie negocjacji nigdy nie było mowy o ograniczaniu możliwości podwyższenia uposażenia funkcjonariuszom przebywającym na zwolnieniu lekarskim.

W związku z powyższym proszę Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów woj. śląskiego o niezwłoczne przekazywanie informacji o takich przypadkach – bezpośrednio do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego

NSZZ Policjantów

p.o. Michał Szczęśniak

Pełna treść komunikatu w załączeniu