Komunikat wspólny Zespołu powołanego przez MSWiA do rozpatrzenia postulatów FZZSM ze spotkania w dniu 9.05.2018 r.

W dniu 9 maja 2018 r. spotkał się Zespół powołany przez MSWiA do rozpatrzenia postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r. Część postulatów uzyskała pozytywną rekomendację Zespołu i zostaną one przedstawione Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu. Pozostałe postulaty będą przedmiotem dalszych rozmów. Porozumienie obejmujące przedstawione na Zespole postulaty i ewentualny protokół rozbieżności Federacja i Minister mają podpisać do końca maja 2018 r.

Wprowadzenie odpłatności za tzw. nadgodziny, artykuł 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz wprowadzenie trzydziestodniowego okresu absencji chorobowej z zachowaniem 100 procent uposażenia, spotkały się z pozytywną rekomendacją Zespołu. Do dnia 30 czerwca 2018 r. mają powstać konkretne projekty ustaw. Wśród postulatów, za którymi opowiada się wyłącznie strona społeczna – na razie bez rekomendacji Zespołu – znajdują się kwestie tegorocznych podwyżek w wysokości 650 zł dla każdego funkcjonariusza, przywrócenia systemu emerytalnego w kształcie sprzed 1 stycznia 2013 r. oraz odmrożenia waloryzacji kwoty bazowej od dnia 1 stycznia 2019 r.

W ocenie współprzewodniczącego Zespołu, reprezentującego stronę ministerialną, na realizację postulatów które nie uzyskały akceptacji, nie ma pokrycia w bieżącym Budżecie Państwa, a zarezerwowanie odpowiednich środków w budżecie przyszłorocznym wymaga szeregu zmian systemowych i decyzji Rządu oraz Parlamentu. Przedstawiciele Federacji liczą jednak, że postulaty te spotkają się z pozytywną opinią Ministra i jego zaangażowaniem, które przełoży się na decyzje od lat oczekiwane przez funkcjonariuszy

Komunikat został podpisany przez obie strony