Komunikat w sprawie sposobu podziału tegorocznej podwyżki uposażeń

Akceptacją wiceministra Jarosława Zielińskiego zakończyły się kilkutygodniowe negocjacje w sprawie sposobu rozdysponowania kwoty 253 zł,przeznaczonej na wzrost policyjnych uposażeń w roku 2017.

Czekamy jeszcze na akceptację ze strony ministra Błaszczaka, a on z kolei, czeka na porozumienie ze strony cywilnych organizacji związkowych, którym pluralizm najwyraźniej nie sprzyja.
Osiągnięcie ostatecznego porozumienia, jak podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński podczas rocznej narady kadry kierowniczej Policji, nie było zadaniem łatwym. Resortowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zależało na uzyskaniu efektu motywacyjnego, do którego zobowiązują zapisy ustawy wprowadzającej Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017 – 2020. Tymczasem, NSZZ Policjantów stanął na stanowisku, że kwota 253 zł, przypadająca na głowę jednego policjanta powinna być wypłacona w jednakowej wysokości dla wszystkich, aby w pierwszej kolejności zrekompensować kilkuletni brak waloryzacji uposażeń. Odnosiła się do tego treść uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
Sztywne postawy obydwu stron negocjacji nie sprzyjały osiągnięciu porozumienia. Względy socjalne podkreślane przez stronę związkową nijak się bowiem miały do motywacji, przy której obstawał minister Zieliński. Pójście do przodu wymagało więc głębszego zastanowienia nad sensem uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, który w stwierdzeniu „dla wszystkich po równo” wymagał skupienia się na przesłankach o charakterze socjalnym, czyli takich, które najwięcej znaczą dla policjantów zarabiających najmniej. Dzięki temu wspólnym mianownikiem okazało się zróżnicowanie. W „zróżnicowaniu” minister Zieliński widział sposób na motywację, a Związek – na podkreślenie względów socjalnych.
W taki sposób powstała propozycja motywacji systemowej, zakładająca najwyższy wzrost dla policjantów zajmujących grupy 2 – 5. Różnicę osiągnięto przeznaczając na te grupy dodatek służbowy w wysokości 35 zł. Po wydaniu przez MSWiA stosownego rozporządzenia, uposażenia policjantów w tych grupach wzrosną od stycznia o około 270 zł. Pozostali otrzymają tylko 218 zł w postaci wzrostu dodatku za stopień. Jak informowaliśmy wcześniej, 100 zł będzie czekać na policjantów, którzy ukończą kurs podstawowy, a 50 zł dla ukaranych dyscyplinarnie, po zatarciu kary.