Komendant z Kudowy Zdroju na posiedzeniu Rady Miasta

Rekordy popularności w internetowych komunikatorach bije nagranie wystąpienia miejscowego Komendanta Policji na Sesji Rady Miasta w Kudowie Zdroju.

Właściwie to zapis video wystąpienia miejscowego Komendanta przed Radą Miasta Kudowa Zdrój nie wymaga komentarza. Ale łyżkę dziegciu do tej beczki miodu trzeba wrzucić – a tą łyżką jest pytanie; ilu komendantów jednostek Policji w skali kraju musi ubiegać się o środki z budżetów samorządowych i jak w sytuacji, gdy Policja jest klientem samorządu, będzie odnosić się do ewentualnych wykroczeń popełnianych przez radnych, bądź nawet samego burmistrza?