Komendant Główny Policji ujął się za policjantami.

Policjanci za swój trud, poświęcenie i narażanie życia zasługują na szybką i skuteczną pomoc lekarską! Komendant Główny Policji ujął się za policjantami.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk jest zbulwersowany sytuacją, gdy rannym policjantom nie jest udzielana niezbędna i właściwa pomoc lekarska.

W ostatnim czasie policjant z Wielkopolski, który odniósł obrażenia podczas pościgu za podejrzanym, oczekiwał aż 12 dni na decyzję lekarzy co do wyznaczenia terminu operacji. Z kolei policjant stołecznej drogówki, który został potrącony podczas służby na drodze, mimo otwartych złamań, na taką decyzję oczekiwał 3 dni.

Dlatego, aby zapobiec podobnym sytuacjom gen. Jarosław Szymczyk polecił przełożonym policjantów, aby zwracali szczególną uwagę i monitorowali, w jaki sposób udzielana jest pomoc lekarska rannym policjantom i pracownikom Policji a w razie potrzeby podejmowali natychmiast działania zapewniające właściwe warunki leczenia.

W załączniku list Komendanta Głównego Policji
https://www.facebook.com/PolicjaPL/