Czy Komendant Główny Policji przekazał wystarczające środki na podwyżki?

Zarząd Główny NSZZ Policjantów skierował do Komendanta Głównego Policji w dniu 2 marca 2017 r. pismo z prośbą o wyjaśnienie, czy środki przekazane do poszczególnych garnizonów na podwyżki są wystarczające.

Pismo w załączniku.