Komendant Główny Policji odpowiada na pismo ZG NSZZ Policjantów w sprawie smogu

Komendant Główny Policji  przedstawił w swoim piśmie z 7 lutego 2017 r. plan działania w sprawie ograniczenia skutków smogu na organizm policjanta. Kwestia urlopów szkodliwych z tego tytułu pozostaje dla Związku otwarta.

źródło: www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,5010,0.htm 21 lutego 2017