Komenda Stołeczna Policji – Pożegnaliśmy przyjaciela i kolegę, inspektora Marka Swędraka.

Pożegnaliśmy przyjaciela i kolegę, inspektora Marka Swędraka. W uroczystości, zorganizowanej zgodnie z policyjnym ceremoniałem, udział wzięli rodzina i znajomi, Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

⚫ Dokładnie 4 grudnia 1990 roku, 30 lat temu śp. inspektor Marek SWĘDRAK podjął jedną z najważniejszych decyzji w w swoim życiu zawodowym. Wstąpił do Policji.
⚫ Nikt nie może uwierzyć, że tak pogodny, dobry człowiek, który pokonał wiele życiowych trudności, silny, dbający o swoją kondycję, został pokonany przez Covid-19. Marek został zarażony na służbie.

Cześć Jego pamięci!