Katowickie obchody Święta Policji

Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji rozpoczęła się punktualnie w samo południe od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach przez dowódcę uroczystości i wprowadzenia Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. W uroczystościach udział wzięli policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznym Policji w Katowicach oraz zaproszeni goście.

W hali sportowej katowickiego oddziału prewencji odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Święta Policji Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach.

Organizatorami tegorocznych obchodów byli Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach mł. insp. Grzegorz Mucha oraz Zarząd Terenowy NSZZP OPP w Katowicach.

Uroczysty apel rozpoczął się punktualnie w samo południe od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach przez dowódcę uroczystości i wprowadzenia Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Po odegraniu Hymnu Państwowego minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych w służbie policjantów.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Zbigniew Chrzęstek, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Paweł Barski, mł. insp. Mariusz Konieczek reprezentujący Zarząd w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, Zastępca Śląskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej bryg. Arkadiusz Krzemiński, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej płk. Łukasz Górny, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach st. bryg. Arkadiusz Korzeniewski, Komendant Straży Miejskiej w Katowicach Paweł Szeląg, płk. Paweł Szmidt z Jednostki wojskowej AGAT, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach ppłk. Andrzej Kłuś, ppłk. Daniel Chrząstek ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Dyrektor Regonalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damian Sieber, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice Mirosław Cygan, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów  – asp. szt. Michał Szczęśniak, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Katowicach – asp.szt. Dariusz Tabas,  Przewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP w Katowicach – podkom. Monika Majerowska, Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ks. Adam Wycisk, Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Lukasz Pach, Dyrektor SPZOZ MSWiA w Katowicach dr Piotr Grazda, prokurator Danuta Dobosz, prokurator Anna Łukasik. Prokurator Joanna Sagan, prokurator Sławomir Barnaś, zastępcy dowódców OPPSPKP w Katowicach, komendanci komisariatów i naczelnicy wydziałów KMP w Katowicach, policyjne związki zawodowe oraz poprzednie kierownictwo Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp.st. spocz. Aleksander Agacki i mł. insp.st. spocz. Wacław Kubies.

Podczas ceremonii Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn wraz z Komendantem katowickiej jednostki insp. Arkadiuszem Konowalskim, dowódcą katowickiego oddziału prewencji insp. Rafałem Stankiem oraz dowódcą policyjnych kontrterrorystów z Katowic mł. insp. Grzegorzem Muchą wręczyli 78 policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Katowice, które wręczył Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula wraz z Komendantem Miejskim Policji w Katowicach oraz Dowódcą OPP w Katowicach. Nagrody otrzymało 16 policjantów służących w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach oraz w katowickiej komendzie miejskiej. Następnie Pierwszy Wiceprezydent podczas swojego przemówienia podziękował stróżom prawa za codzienną, trudną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i przekazał słowa uznania za trud i ryzyko, jakie na co dzień ponoszą policjanci.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów uhonorowano odznakami związkowymi 9 policjantów. Odznaczenia wręczył  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp. szt. Michał Szczęśniak w towarzystwie Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Katowicach asp. szt. Dariusz Tabas.

Po uroczystym ślubowaniu przemówienie wygłosił Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, który podziękował wszystkim stróżom prawa za codzienne zaangażowanie w służbie, rzetelność i profesjonalizm. Docenił oddanie funkcjonariuszy oraz wyrozumiałość ich rodzin, tak potrzebną w codziennej ciężkiej służbie.

Po przemówieniach dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach o zakończeniu wydarzenia.

Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z udziałem Kompanii Honorowej. Dowódcą tegorocznej uroczystości był podinsp. Janusz Rygielski. Głosu lektorskiego udzielili podinsp. Sebastian Hulin z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i podkom. Marek Jon z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach