Katowice: Ślubowanie 95 nowych policjantów, mianowania i nagrody

Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach odbyła się w piątek uroczysta zbiórka. Okazją do niej było ślubowanie, złożone przez nowo przyjętych policjantów. W trakcie uroczystości wręczone zostały również rozkazy o mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe i nagrody za wybitne osiągnięcia w służbie.
Śląski garnizon policji powiększył się o 95 nowo przyjętych stróżów prawa, którzy w piątek 1 września złożyli ślubowanie. Uroczystość odbyła się na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, z udziałem kompanii reprezentacyjnej i policyjnej orkiestry. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński w obecności swojego Zastępcy mł.insp. Mariusza Krzystyniaka.

W słowach skierowanych do najmłodszych stażem śląskich policjantów nadinsp. Krzysztof Justyński zwrócił uwagę na słowa roty, które chwilę wcześniej wypowiedzieli, mówiące o tym, że istotą ich działania jest służba narodowi, nawet jeśli służba ta wiązałaby się z najwyższym poświęceniem, poświęceniem życia. Generał życzył jednak nowo przyjętym, aby jednak nie byli zmuszeni takiego ostatecznego poświęcenia w swojej służbie wykazywać i żeby tyle razy wrócili ze służby, ile razy na nią wyszli. W swoim wystąpieniu komendant nawiązał również do przypadającej tego dnia 78 rocznicy agresji niemieckiej na Polskę. „Wolna Polska to wartość, której należy bezwzględnie strzec” – powiedział Generał Justyński.
Uroczysta zbiórka była również okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stanowiska służbowe w kadrze kierowniczej naszego garnizonu. Odebrało je 4 oficerów, którzy objęli stanowiska komendantów lub zastępców komendantów miejskich i powiatowych policji. Mianowanych zostało również 12 szefów lub zastępców szefów komórek organizacyjnych podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach – wydziałów komendy, pododdziałów prewencji i antyterrorystycznego oraz Komisariatu Autostradowego Policji. Jednemu policjantowi powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału komendy wojewódzkiej.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński za wybitne osiągnięcia w służbie wyróżnił dwóch policjantów ze stanu Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. St. sierż. Dawid Szmidt i st. sierż. Dawid Hodys po brawurowym pościgu zatrzymali sprawcę kradzieży samochodu.la świeżo upieczonych policjantów od licznie zgromadzonych członków rodzin i znajomych.