Katowice: Mistrzostwa Policji w Strzelaniu 2017′

Współorganizatorem Mistrzostw Policji w Strzelaniu jest Zarząd Główny NSZZ Policjantów oraz Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Szkole Policji w Katowicach.
Zapraszamy wszystkich chętnych funkcjonariuszy służb mundurowych do udziału w Mistrzostwach Policji w Strzelaniu. Zawody, objęte honorowym patronatem przez Komendanta Głównego Policji, odbędą się na strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach 3 czerwca 2017 r.

Pisemne zgłoszenia drużyn prosimy kierować na adres Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2017 r.