Jarosław Zieliński w audycji „Gość poranka”

Jarosław Zieliński odpowiadał na pytania red. Adriana Klarenbacha w audycji „Gość Poranka” TVP INFO o godzinie 7:45.

Tematyka rozmowy była dosyć szeroka i obejmowała bieżące wydarzenia, w których zabezpieczeniu brały udział słuzby mundurowe a także bezpiecznego transportu wakacyjnego i bezpieczeństwa podczas urlopów nad wodą i w górach. Minister Zieliński mówił między innymi o przyczynach interwencji Policji podczas zabezpieczania tzw. miesięcznic, czy demonstracji przed gmachem Sejmu i innymi obiektami publicznymi.
Część wywiadu dotyczyła sytuacji funkcjonariuszy, ich uposażeń i realizacji „Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-2020”. W temacie podwyżek dla funkcjonariuszy zabrakło szczegółów, minister powtórzył jedynie ustalenia dotyczące podwyżek ujęte we wspomnianym programie modernizacji. Ani słowa na temat dialogu, a w zasadzie jego braku na linii ministerstwo – związki zawodowe służb mundurowych.
Największy fragment wywiadu dotyczył działalności Fundacji Otwarty Dialog:
– Fundacja Otwarty Dialog ujawniła swoją działalność w ostatnim czasie. Trzeci sektor został w III Rzeczpospolitej zmitologizowany, że to są obywatelskie działania z pierwiastkiem szlachetności. Organizacje i fundacje mogą być wykorzystywane do celów innych, niż deklarują. Koncesja dla Fundacji Otwarty Dialog została odebrana 12 czerwca tego roku z powodów formalnych. W mojej ocenie szczególnie tą sprawą powinna zająć się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – stwierdził w programie „Gość poranka” wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński z PiS.
Fundacja Otwarty Dialog – która nawoływała do obalenia polskiego rządu i organizowania „polskiego Majdanu” – w 2014 roku uzyskała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji koncesję na handel bronią defensywną. Chodzi o koncesję na „obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał ówczesny szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Pytel, który usłyszał zarzuty „przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego, wskutek podjęcia współpracy ze służbą obcego państwa (rosyjską FSB – przyp. red.) bez zgody prezesa Rady Ministrów, wymaganej przez ustawę o SKW i SWW”. Podczas protestów opozycji związanych z planowaną przez Prawo i Sprawiedliwość reformą wymiaru sądownictwa w sieci ukazała się instrukcja nawołująca do „wyłączenia rządu” Beaty Szydło i destabilizacji sytuacji w Polsce. Autorem instrukcji jest Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog. W radzie tej fundacji zasiadał również mec. Jacek Świeca, biznesowo powiązany z gen. Markiem Dukaczewskim, byłym szefem WSI i prezesem Stowarzyszenia „Sowa”, które zrzesza byłych oficerów WSI związanych z rosyjskimi służbami specjalnymi. 21 lipca 2017 r. został wykreślony z organu nadzoru fundacji.

Obejrzyj cały program „Gość poranka”