J. Brudziński: Bezpieczne państwo musi oznaczać dobrze wyposażone, dobrze wyszkolone i wynagradzane służby

9 lutego br. szef MSWiA uczestniczył w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w odprawie z szefami służb oraz komendantami z Podkarpacia. Minister Joachim Brudziński wysłuchał sprawozdań komendantów wojewódzkich Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Omówili oni działania służb w 2017 r. oraz priorytety na 2018 r. Komendanci przedstawili również specyfikę działań podległych sobie służb na terenie Podkarpacia.

Minister zapewnił o zamiarze kontynuowania zainicjowanych przez swojego poprzednika – ministra Mariusza Błaszczaka, działań wzmacniających potencjał służb. Będzie m.in. kontynuowany Program Modernizacji i będą nadal przywracane posterunki Policji w małych miejscowościach. – Dobrze wyszkolony, wynagradzany i wyposażony strażak, policjant, czy strażnik graniczny to nasz obowiązek. Realizujemy to m.in. poprzez wprowadzony przez MSWiA Program Modernizacji Służb – podkreślił minister.

Szef MSWiA zadeklarował także, że będzie odwiedzał poszczególne województwa, aby na miejscu, w danym regionie, sprawdzić specyfikę pracy służb zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa. – Poprzedni rząd koalicji PO-PSL realizował koncepcję, która zakładała, że bezpiecznie i dostatnio mogą się czuć tylko mieszkańcy dużych ośrodków miejskich. To była nielogiczna, niesprawiedliwa i błędna wizja rozwoju Polski. Nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, będzie wspierał Polskę powiatową, lokalną. To oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, jest naszym drugim najważniejszym priorytetem – zaznaczył.

Minister zwrócił również uwagę na kwestię przestrzegania najwyższych standardów służby przez funkcjonariuszy formacji podległych szefowi MSWiA. Aby służby były elitarne, nie może być przyzwolenia na sytuacje, które szkodzą wizerunkowi Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy Straży Granicznej.

W naradzie w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wzięli udział m.in.: Paweł Majewski, sekretarz stanu w MSWiA, nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, Marek Małkowski, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki oraz komendanci z Podkarpacia.

Służby zapewniają bezpieczeństwo na Podkarpaciu

Funkcjonariusze podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2017 r. interweniowali ponad 22 tys. razy, w tym do pożarów wyjeżdżali 6,5 tys. razy, a do innych zagrożeń ponad 15 tys. (ponad tysiąc zgłoszeń było alarmami fałszywymi). Wyjazdy inne niż do pożarów stanowiły około 70 proc. wszystkich zdarzeń. W sumie w ciągu ubiegłego roku było o 18 proc. więcej interwencji strażaków niż w 2016 r., w którym odnotowano ich 18,7 tys. Podkarpaccy strażacy intensywnie współpracowali i wspierali jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których w regionie jest niemal 1,3 tys., w tym ponad 300 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy-ochotnicy w ramach dotacji otrzymali niemal 8 mln zł, które zostały przeznaczone na zakup samochodów gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz remonty obiektów.

Policjanci z województwa podkarpackiego w 2016 r. stwierdzili ogółem 29 718 przestępstw, w tym 13 963 kryminalnych (mniej o 846), 3 467 drogowych (mniej o 241). Zdecydowanie zwiększyła się wykrywalność przestępstw – blisko 80 proc. w stosunku do 69 proc. w 2016 r. Wzrosła także wykrywalność przestępstw pospolitych, czyli tych które są najbardziej uciążliwe dla naszych obywateli. Odnotowano również spadek o 12 proc. liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Rok 2017 był też czasem intensywnych działań Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W 2017 r. odprawiono 13,1 mln osób, jest to o 7,3 proc. więcej niż w roku 2016 (dla porównania w 2014 r. odprawiono 9,9 mln osób). W ubiegłym roku odnotowano również rekord wartości przechwyconej kontrabandy – udaremniono przemyt towarów za ponad 52 mln zł (w 2016 r. było to 17,6 mln zł). W trakcie spektakularnej akcji Straży Granicznej udaremniono największy od 10 lat jednorazowy przemyt narkotyków – przechwycono niemal 250 kg haszyszu. Ogółem w 2017 r. skonfiskowano ponad 300 kg narkotyków o szacunkowej wartości ponad 24 mln zł. Poza tym rozbito 10 zorganizowanych grup przestępczych, które zajmowały się m.in. handlem ludźmi, przemytem i produkcją narkotyków, czy też przemytem wyrobów tytoniowych.

Program Modernizacji Służb Mundurowych w województwie podkarpackim

Rok 2017 był także pierwszym rokiem realizacji przygotowanego w MSWiA Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Formacje podległe MSWiA otrzymają w latach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 mld złotych. Środki te są przeznaczane na budowę nowych obiektów oraz modernizację istniejącej infrastruktury. W ramach Programu do funkcjonariuszy trafia nowoczesny sprzęt indywidualny (np. kamerki na mundury dla policjantów) oraz środki transportowe m.in. nowe radiowozy oraz samochody ratownicze.

Trzecim filarem programu jest podwyżka wynagrodzeń, zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla pracowników cywilnych służb. Pierwszą podwyżkę otrzymali oni w styczniu 2017 r. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. zostanie uruchomiona kolejna transza podwyżek. Oznacza to, że w 2020 funkcjonariusze będą zarabiać średnio o 609 zł więcej. Z kolei wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 597 zł. Dodatkowo w 2018 r. – od 1 maja – będą podwyżki dla najmniej zarabiających i nowo przyjętych funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 150 mln złotych.

W trakcie spotkania podkarpackie służby przedstawiły stan realizacji Programu Modernizacji na podległym sobie obszarze. Strażacy z Przemyśla otrzymali w 2017 r. nowy kompleks budynków. W 2018 r. rozpocznie się budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. To inwestycja o wartości 12,5 mln zł i jest największym zaplanowanym przez strażaków zadaniem w ramach Programu.

Policjanci sukcesywnie przywracają kolejne posterunki Policji w małych miejscowościach. Od momentu uruchomienia programu na Podkarpaciu odtworzono 6 takich jednostek. Dwa kolejne są planowane do oddania w najbliższym czasie. Policja na Podkarpaciu realizuje też duży plan inwestycji infrastrukturalnych, poprawiających warunki służby funkcjonariuszy. W 2017 r. rozpoczęła się budowa nowego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Lesku. W ramach Programu postanie także m.in. nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Wyremontowane zostaną posterunki m.in. w Polańczyku i Zagórzu.