Posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie interwencji w Warszawie w dniach 7 i 8 sierpnia 2020′ trwało 5 godzin…

Przedmiotem posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) w dniu 2 września 2020′ było: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat interwencji policji i zatrzymań dokonanych na ul. Krakowskie Przedmieście oraz ul. Wilczej w Warszawie w dniach 7 i 8 sierpnia 2020 r.”

W posiedzeniu uczestniczyli: wiceminister Maciej Wąsik oraz Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. W posiedzeniu sejmowej komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych brało udział wielu posłów niebędących członkami tejże komisji, za to doskonale znanych z kontrowersyjnych zachowań i wystąpień w Sejmie i poza Sejmem. Posiedzenie trwało blisko 5 godzin. Politycy opozycji zarzucali policji brutalność i nieprzestrzeganie procedur. Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni domagały się powołania specjalnej komisji ws. piątkowych zajść w stolicy na tle aresztowania aktywisty o pseudonimie Margot. W tej sprawie politycy zwrócili się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

– Uważamy, że policja działała w pełni profesjonalnie i adekwatnie do sytuacji. Środki przymusu bezpośredniego zastosowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – podkreślał wiceszef MSWiA. Jak wskazał, podczas interwencji spośród środków przymusu policjanci używali tylko siły fizycznej, chwytów, i kajdanek wobec osób zatrzymanych.

– Żadna przynależność do żadnej grupy nie może usprawiedliwiać agresji, nie może legitymizować hejtu, nie może dawać prawa do obrażania innych. Nie może być swoistego immunitetu na społeczność LGBT – mówił wówczas w Senacie wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik, odnosząc się do wydarzeń, które miały miejsce w piątek w Warszawie w związku z zatrzymaniem Michała Sz. “Margot” (wypuszczony z aresztu 28 sierpnia – przyp. jp.)

Komendant główny policji, gen. Jarosław Szymczyk przyznał, że po 7 sierpnia od policjantów słyszy słowa: “Panie komendancie, co jeszcze musimy znieść? Co jeszcze musimy wytrzymać, skoro się nas szarpie, skoro się nas wyzywa, skoro się na nas pluje?” – zaznaczył w swojej wypowiedzi Komendant.

Posiedzenie Komisji prowadził przewodniczący poseł Wiesław Szczepański.

Na zakończenie Komisja przyjęła następujące stanowisko: “W nawiązaniu do pisma Marszałek Sejmu z dnia 14 sierpnia 2020′ w sprawie rozpatrzenia wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat interwencji policji i zatrzymań dokonanych na ul. Krakowskie Przedmieście oraz ul. Wilczej w Warszawie w dniach 7 i 8 sierpnia 2020 r., uprzejmie informujemy, że Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych na posiedzeniu w dniu 2 września 2020′ zapoznała się z informacją MSWiA i uznała ją za wystarczającą ( głosowało 38 osób, za przyjęciem stanowiska – 21, przeciw – 17)

Nagranie posiedzenia