Infosecurity24.pl o szansach na zmiany postulowane w petycji Rafała Jankowskiego

Wyobraźmy sobie sytuację, w której szef policji jest wybierany na kilkuletnią kadencję i do dyspozycji ma budżet, na którego coroczną wysokość nie mają wpływu politycy.

Rozwiązania te to jednak nie tylko próba wizualizacji marzeń części policyjnego środowiska, ale opis tego, o co w petycji – którą w ten czwartek zajmą się posłowie – wnioskuje szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Czy politycy przychylą się do propozycji związkowca, które jego zdaniem zagwarantują policji realną apolityczność? – pisze Dominik Mikołajczyk w artykule zatytułowanym: “Kadencyjny komendant i budżet powiązany z PKB. Czy policja ma szansę na takie zmiany?

Czytaj więcej…