II REJS SŁUŻB MUNDUROWYCH STAKIEM „POGORIA” PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM

Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy KWP w Krakowie współorganizuje po raz drugi, tygodniowy Rejs Służb Mundurowych po Morzu Śródziemnym, polskim żaglowcem szkoleniowym „Pogoria”, w terminie 30 października 2020 r. – 8 listopada 2020 r.

Osoby uczestniczące w rejsie (40 osób), stanowić będą załogę, która będzie miała możliwość szkolenia się na statku. Koszt rejsu to 2.100 zł (opłaty w ratach), w których mamy zapewniony: transport autokarem z Krakowa do jednego z portów włoskich (Genua, Livorno lub inny port w zależności od pogody) oraz powrót z portu do Krakowa, opłaty portowe, paliwo oraz wyżywienie w trakcie rejsu. Organizatorzy zapewniają kadrę zawodową na czas rejsu w składzie: kapitan, mechanik, bosman, kucharz i czterech oficerów. Uczestnik musi zapewnić dla siebie we własnym zakresie ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia za granicą.

Zgłoszenia udziału w rejsie proszę kierować do:
– Kapitana statku Pana Krzysztofa Jamrozika, e-mail: pingwin@pogoria.pl tel. +48 508-844-039 lub sł. 83-54-479 (LK KWP w Krakowie);
– Kingi Leszkiewicz (NSZZ Policjantów), tel.: 696-433-894.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest potwierdzenie wolnego miejsca, a następnie dokonania pierwszej wpłaty do dnia 20 lipca 2020 r. w wysokości 700 zł na konto organizatora: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 22 1030 0019 0109 8505 2048 7570 z dopiskiem „Pogoria 22/2020” oraz wypełnienie karty internetowego zgłoszenia na rejs znajdującego się na stronie www.pogoria.pl .

Kolejne wpłaty:
II rata – do dnia 20 sierpnia 2020 r. – kwota 700 zł
III rata – do dnia 20 września 2020 r. – kwota 700 zł.

Planowana trasa rejsu przebiegać będzie pomiędzy portami włoskimi Morza Śródziemnego. Dokładna trasa rejsu uzależniona będzie od warunków meteorologicznych i decyzji Kapitana. Informacje na temat żaglowca, spraw organizacyjnych na statku znajdują się na stronie www.pogoria.pl .