II Rajd Rowerowy im. st. post. Policji Państwowej Władysława KRZYŻANOWSKIEGO

3 października 2020 roku minęła 85. rocznica bohaterskiej śmierci starszego posterunkowego Policji Państwowej Władysława KRZYŻANOWSKIEGO. Pełnił On służbę między innymi w I Komisariacie Policji w Częstochowie oraz na Posterunku Policji Państwowej w Olsztynie.

Wracając rowerem z miejsca pełnienia służby do Posterunku Policji Państwowej w Olsztynie podjął czynności pościgowe ze sprawcą kradzieży mienia prywatnego. Czyn ten przypłacił życiem, ginąc 3 października 1935 roku bohaterską śmiercią od bandyckich kul w miejscowości Przymiłowice k. Olsztyna.

Miejsce śmierci zostało upamiętnione okolicznościowym obeliskiem. Pamięć o poległym ze strony NSZZ Policjantów kultywuje między innymi Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie przy bardzo aktywnym osobistym zaangażowaniu kol. Arkadiusza KOBIELI. Wsparcia udziela Zarząd Główny NSZZ Policjantów w Warszawie, z osobistym udziałem Wiceprzewodniczącego ZG kol. Kazimierza BARBACHOWSKIEGO oraz Zarząd Wojewódzki w Katowicach.

To właśnie w 85. rocznicę śmierci celem upamiętniania i oddania czci przedwojennemu koledze w dniu 3 października 2020 roku /sobota – w czasie wolnym od służby / została zorganizowana II już edycja:

Rajdu rowerowego im. st. post. Policji Państwowej Władysława KRZYŻANOWSKIEGO pod patronatem Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie kol. Rafała Jankowskiego.

/W roku bieżącym, z uwagi na sytuację epidemiczną oraz zagrożenie COVID-19 uroczystości zostały zorganizowane w skromniejszym zakresie i w w uszczuplonej do niezbędnego minimum liczbie uczestników rajdu/.

O godz.12 – tej z terenu Klubu Rekreacyjno-Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Pegaz” w Częstochowie 16 rowerzystów udało się pod pomnik w Przymiłowicach. Następnie rowerzyści powrócili na teren klubu. Przejazd trwał prawie do godziny 15 – tej.  Wśród czynnych uczestników rajdu znaleźli się kol. Jacek Bryła – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach oraz kol. Wiesław Macherzyński – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Lublińcu. Nie przewidziano żadnych form rywalizacji ani wręczania nagród czy pucharów.
Generalnym zamysłem było tylko i wyłącznie upamiętnienia 85-rocznicy tragicznej śmierci naszego przedwojennego kolegi.

W uroczystości po raz już drugi wzięła udział rodzina /wnuczka i wnuk / poległego Policjanta

Organizatorami II edycji RAJDU im. st. post. Władysława KRZYŻANOWSKIEGO po raz kolejny byli: Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, na czele z Przewodniczącym kol. Arkadiuszem KOBIELĄ, Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie na czele z Przewodniczącym kol. Arkadiuszem KASPRZAKIEM, Oddział Prewencji Policji w Katowicach na czele z Przewodniczącym kol. Dariuszem TABASEM oraz Wiceprzewodniczącym kol. Rafałem JANUSEM .
Patronat nad Rajdem objęli: Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie kol. Rafał Jankowski i Prezydent Miasta Częstochowa Pana Krzysztof Matyjaszczyk.
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego z/s w Katowicach reprezentowali ;
I Wiceprzewodniczący kol. Andrzej SOCHA i Wiceprzewodniczący kol. Jacek BRYŁA .
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach reprezentowali: kom. Adam MAREKWICA – Zastępca Naczelnika Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz mł.asp. Marek JON. Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie reprezentował st. asp. Wojciech ZIÓŁKOWSKI.
Ponadto – Stowarzyszenie „Wspólnie dla Częstochowy” – reprezentowane było przez Martę CHUDZIK, Magdalenę KŁOSOWSKĄ oraz Kamila SKUBISZEWSKIEGO. Urząd Miasta w Częstochowie reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łukasz KOT.

W imieniu własnym i jako przedstawiciel samorządu Gminy Olsztyn, w tym Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego, wiązankę złożył Komendant Gminny OSP Gminy Olsztyn Jan Jeleń.

Uroczystości jak co roku miały dwojaki charakter. Oprócz rajdu rowerowego, delegacje Zarządu Głównego, Wojewódzkiego, Terenowych NSZZ Policjantów, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Stowarzyszenia „Wspólnie dla Częstochowy”, UM w Częstochowie oraz OSP w Przymiłowicach z udziałem rodziny poległego udały się najpierw na miejsce Jego śmierci, gdzie przy pamiątkowym obelisku odbyła się krótka uroczystość. Złożono biało – czerwone wieńce i zapalono znicze.
Następnie przemieszczono się na cmentarz Św. Rocha w Częstochowie gdzie miejsce wiecznego spoczynku st. post. Władysława KRZYŻANOWSKIEGO udekorowano również zniczami i wieńcami.

Wieńce w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Przymiłowicach oraz na cmentarzu Św. Rocha złożył Przewodniczący Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. Opieki nad Grobami i pamięci o Policjantach Maciej DZIERGAS.

O godzinie 15-tej – II Edycja Rajdu Rowerowego im. st. post. Policji Państwowej Władysława KRZYŻANOWSKIEGO -została oficjalnie zakończona.

Składam gorące słowa podziękowania wszystkim uczestnikom, którzy w sobotnie przedpołudnie w czasie wolnym od służby zechcieli wziąć udział w tym memoriale.
Wyrazy podziękowania i szacunku kieruję do wszystkich osób zaangażowanych w organizację tego wydarzenia. Organizatorom, osobom wspierającym, ludziom o wielkim patriotycznym sercu.

Słowa uznania należą się nie tylko Zarządom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, stronie służbowej ale wszystkim innym instytucjom pozarządowym i ludziom dobrej woli, którzy dostrzegają patriotyczną powinność kultywowania pamięci o naszych przedwojennych kolegach

„O TYCH KTÓRZY SAMI O SIEBIE UPOMNIEĆ SIĘ JUŻ NIE MOGĄ”

Tekst przysięgi:
„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować.
Tak mi Panie Boże dopomóż!”
(na podstawie „Na posterunku”, Nr 5/1938 r.”)

Przewodniczący
Zespołu ZG NSZZ Policjantów
„ds. opieki nad grobami i pamięci o Policjantach „
Maciej DZIERGAS

/galeria foto wkrótce/