Gazeta Prawna: do ogólnego okresu zatrudnienia będzie zaliczał się czas pracy w mundurówce.

Funkcjonariuszom straży pożarnej i policji, którzy podjęli nową pracę po zwolnieniu ze służby, do okresu zatrudnienia będzie zaliczał się czas pracy w mundurówce – pisz Paulina Szewioła w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej w artykule zatytułowanym: “Koniec z dyskryminacją w służbach mundurowych”.

Artykuł dotyczy poprawek zgłoszonych podczas prac senackich Komisji: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji do ustawy o wsparciu służb mundurowych.

Andrzej Szary

Autorka cytuje między innymi wypowiedzi Andrzeja Szarego, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
– To dobre rozwiązanie. Obecnie funkcjonariusze, którzy nie podjęli nowej pracy w wyznaczonym przez ustawę czasie, tracą wszelkie uprawnienia związane ze stażem pracy. Tak, jakby w ogóle nie byli aktywni zawodowo. Procedowana w parlamencie ustawa reguluje wiele spraw, które w służbach już dawno należało uporządkować. Ta kwestia również do nich należy – wyjaśnia Andrzej Szary.

Wiceszef NSZZ Policjantów odniósł się w artykule także do innej poprawki dotyczącej podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom. – Podniesienie tego limitu oceniamy pozytywnie. W 2019 r. średnie wynagrodzenie netto policjanta wynosiło 3445 zł. Oznacza to, że zwrot kosztów byłby możliwy do kwoty niemal 13,8 tys.zł. W tym roku średnia pensja na stanowisku policjanta wynosi już 3875 zł. To oczywiście pokryje tylko część kwoty zastępstwa procesowego ale dobre i tyle. – Pieniądze te powinny być wypłacane już na etapie postępowania przygotowawczego a nie po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu braku znamion czynu zabronionego, lub niepopełnienia przestępstwa albo wyroku uniewinniającego. – Sprawy toczą się latami i funkcjonariusz musi płacić za wszystko z własnej kieszeni, chyba, że zrobi to za niego Związek w ramach Funduszu Ochrony Prawnej.

Ustawa stanie na posiedzeniu Senatu RP w dniach 11-14 sierpnia 2020′ (termin przesunięty z uwagi na zakażenie jednego z senatorów wirusem COWID-19)

źródło: źródło: Dziennik Gazeta Prawna

źródło: źródło: Dziennik Gazeta Prawna 5 sierpnia 2020