Gala jubileuszu 20-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

W Legionowie odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 20-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy. Wśród zaproszonych gości było również kierownictwo polskiej Policji.

Od 20 lat Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach wspiera rodziny funkcjonariuszy, którzy stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Misja i cele fundacji realizowane są dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Policjantów i Pracowników Policji w kraju.

Gala jubileuszu 20-lecia fundacji z udziałem Zarządu Fundacji, zaproszonych gości z całego kraju rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Uczestniczył w niej również Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Po mszy uroczyście uczczono pamięć poległych policjantów. Podczas odczytywania Apelu Pamięci w niebo wypuszczono białe balony i oddano salwę honorową.

Przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w stanie spoczynku Władysław Padło, Prezes Zarządu mł. insp. w stanie spoczynku Irena Zając, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz delegacja policjantów i podopieczni fundacji złożyli również wieńce i znicze pod pomnikiem Legionowskich ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Galę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczął pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Gości powitali Przewodniczący Rady oraz Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Podczas uroczystości zostały wręczone Medale Szlachetnemu Sercu – Cordi Nobile oraz Statuetki Jubileuszowe.

Podczas gali jubileuszu 20-lecia władze Fundacji wspominały wszystkie gesty ofiarności i życzliwości dziękując za zaangażowanie i wsparcie w wypełnianiu jej misji.

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk w imieniu Komendanta Głównego Policji i polskiej Policji, oprócz słów uznania i podziękowań, przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji i Pani Prezes Fundacji okolicznościowe tabliczki pamiątkowe. – Misja opieki nad rodzinami poległych funkcjonariuszy to zadanie wymagające niezwykłej empatii, wrażliwości, ale i energii. Pragnę zatem złożyć serdeczne podziękowania za Waszą aktywność, która przynosi tak wiele dobrego. (…) W tym szczególnym dniu, w imieniu własnym oraz całego kierownictwa polskiej Policji, życzę, aby codzienna działalność społeczna przynosiła Wam wiele radości i satysfakcji. Niech dzisiejszy jubileusz będzie dla Was powodem do dumy z dotychczasowych osiągnięć, ale zarazem bodźcem do podejmowania kolejnych wyzwań. Rodzinom i Bliskim Policjantów i Policjantek, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych, życzę spokoju i wytrwałości w pokonywaniu trudów życia codziennego – powiedział wiceszef Policji.

W godzinach popołudniowych wszyscy zaproszeni goście będą mogli obejrzeć również spektakl historyczny, który odbędzie się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie