Funkcjonariusze ABW dostaną podwyżki

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Jak czytamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPRM wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy ABW, ma wzrosnąć z 3,86 do 3,97. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

“Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego służy podwyższeniu wielokrotności kwoty bazowej do rzeczywistej jej wartości wynikającej z wysokości funduszu uposażeń funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co jednocześnie częściowo zniweluje dysproporcje uposażenia pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego a pozostałymi służbami specjalnymi – czytamy w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie.

Według autorów projektu, obecny mnożnik “nie uwzględnia zmian w wynagrodzeniach, które nastąpiły w latach 2018-2021”. W tym czasie zaś dokonano zmian w uposażeniach funkcjonariuszy ABW poprzez dwa rozporządzenia.

Rząd ma przyjąć projekt pod koniec 2021 r.

Projekt w załączniku