Funkcjonariusz jako świadek będzie pod ochroną

Protokoły z zeznań szczególnych świadków mają być niedostępne dla stron postępowania.

Minister sprawiedliwości chce zmienić rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka. Dzięki takiemu zapisowi w k.p.k. funkcjonariusze np. policji prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze np. zakupu kontrolowanego mają czuć się bezpieczniej. Wcześniej jednak muszą złożyć wniosek do sądu i wskazać okoliczności uzasadniające obawę zagrożenia życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach wobec siebie lub osoby najbliższej.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej też uzyskali uprawnienia do czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakupie kontrolowanym, kontrolowanym wręczeniu lub przyjęciu korzyści majątkowej i tzw. przesyłki niejawnie nadzorowanej. Dlatego minister wnosi o ich większą ochronę.