Fundusz Ochrony Prawnej Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego w ochronie wizerunku policjantów.

Po kolejnej interwencji wobec osób negujących istnienie pandemii Covid-19, do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego trafiło 11 wniosków do Funduszu Ochrony Prawnej o sfinansowanie zastępstwa procesowego w sprawie udostępnienia ich wizerunku na portalach i mediach społecznościowych.

Finansowanie zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych i administracyjnych wynikających ze stosunku służbowego przysługuje każdemu członkowi Funduszu Ochrony Prawnej ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego. Z możliwości takiej skorzystało już kilkunastu jego członków, w tym policjant z Mikołowa, który reprezentowany przez pełnomocnika w ramach Funduszu Ochrony Prawnej oczekuje na rozpoczęcie procesu przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie upublicznienia jego wizerunku.

To, iż funkcjonariusz publiczny i osoba publicznie znana to nie to samo, a wizerunek policjantów podlega takiej samej ochronie jak innych osób „których zajęcie jest ukierunkowane na służbę lub pracę na rzecz miejscowej społeczności” potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 listopada 2017 r. (V CSK 51/17) oceniającym dopuszczalność rozpowszechnienia wizerunku w publikacji prasowej, bez zgody osoby przedstawionej.

Należy podkreślić, iż jedną z wielu zalet Funduszu Ochrony Prawnej ZW NSZZ Policjantów jest fakt, iż finansowanie zastępstwa procesowego, czy to w charakterze obrońcy w sprawach karnych i o wykroczenia związanych ze służbą w Policji, obrońcy w postępowaniach dyscyplinarnych oraz w charakterze pełnomocników w postępowaniach administracyjnych lub cywilnych wynikających ze służby w Policji, następuje całkowicie bez zaangażowania środków pieniężnych członka FOP-u, gdyż rozliczenie finansowe dokonywane jest bezpośrednio pomiędzy pełnomocnikiem, a Funduszem Ochrony Prawnej ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego.

Informacje o innych zaletach Funduszu Ochrony Prawnej ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego można znaleźć pod poniższym linkiem INFO – Tutaj oraz w załączonej prezentacji.