Dodatki motywacyjne także dla celników

W Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad wprowadzeniem programu motywacyjnego w Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (czekająca wciąż na publikację) przyznaje takie prawo m.in. funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego.

Czytaj więcej…

Fot. (jp)