Dodatek metropolitalny dla policjantów

Dziennik Zachodni w artykule zatytułowanym: „Dodatek metropolitalny dla policjantów. MSWiA odpowiada”, przypomina sprawę dodatku metropolitalnego. Jak wynika z ustaleń DZ Warunkiem przyznania DM jest przede wszystkim zmiana rozporządzenia MSWiA oraz zabezpieczenie pieniędzy w policyjnym budżecie.

DZ przypomina o tym, że szef policyjnych związkowców, Rafał Jankowski, zwrócił się do posłów i senatorów z województwa śląskiego z apelem, by zajęli się tematem podwyżek dla policjantów garnizonu śląskiego. Chodzi o tych funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Dodatek metropolitalny miałby być wzorowany na dodatku stołecznym. Gazeta przytacza wypowiedź przewodniczącego Rafała Jankowskiego – Oczekuję od posłów i senatorów, że zaczną robić coś w tym kierunku. Nie tylko, że poprą ten pomysł, ale że pomogą wprowadzić go w życie – Skoro w kraju są dwa takie organizmy miejskie, a mamy już dodatek stołeczny, to dla mnie oczywiste jest to, że powinien być również dodatek metropolitalny.

W odpowiedzi na interpelację posła Pawła Bańkowskiego. – Komenda Główna Policji poinformowała, że propozycje wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających przyznanie dodatku do uposażenia policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu śląskiego nie były zgłaszane. Jednocześnie resort wskazuje, że przyznanie funkcjonariuszom garnizonu śląskiego dodatku na podobnych zasadach, jakimi są objęci policjanci garnizonu stołecznego, wymagałoby zmiany rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

– Ponadto do wdrożenia powyższego rozwiązania niezbędne byłoby także zabezpieczenie środków finansowych w budżecie policji na nowe dodatki do uposażenia dla policjantów – podkreślają przedstawiciele ministerstwa.

Z kolei Wiceprzewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów Kazimierz Barbachowski podkreśla, że oficjalnie związkowcy nie zgłaszali żadnego wniosku w sprawie dodatku metropolitalnego do KGP. – Żadnego oficjalnego wniosku nie było, ale powstanie metropolii to był dobry moment na rozpoczęcie dyskusji na ten temat. Co do zmiany rozporządzenia, to nie takie przepisy się zmieniały – komentuje Kazimierz Barbachowski. – Dyskusja dotyczy nie tylko metropolii, ale także Częstochowy czy też Trójmiasta, a także innych rejonów kraju, gdzie policjanci mają sporo obowiązków związanych np. z zabezpieczaniem imprez masowych. Zwróciliśmy uwagę na uzasadnienie podwyższenia dodatku stołecznego i kontrowersje z tym związane. To uzasadnienie MSWiA można w tej chwili odnieść praktycznie do większości policjantów w całym kraju. Są problemy z naborem, a uposażenie początkującego policjanta nie pozwala mu na utrzymanie rodziny – podkreśla związkowiec. Jego zdaniem wspomniane rozporządzenie MSWiA powinno zostać wzięte pod lupę i warto zastanowić się nad zmianami.

Więcej…