Dłuższe szkolenie podstawowe w policji. Krok w stronę przedcovidowej normalności

Policja zdecydowała się na wydłużenie skróconych z uwagi na sytuację pandemiczną kursów podstawowych. Jak wynika z decyzji szefa formacji, która w życie weszła 28 czerwca, nowo przyjęci do policji funkcjonariusze spędzą na szkoleniu podstawowym 96, a nie jak dotychczas 64, dni. Formacja nie zdecydowała się wprawdzie jeszcze na powrót do stanu sprzed epidemii, ale wydłużenie szkolenia można traktować jako jeden z etapów powrotu do „przedcovidowej” normalności.

Zgodnie z najnowszą decyzją komendanta głównego policji w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, policjanci, którzy rozpoczęli i nie ukończyli szkolenia przed dniem wejścia w życie zmienionych zasad, kontynuują je „według programu określonego w decyzji nr 277 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.

Ich kurs podstawowy trwać więc będzie 64 dni. Jak czytamy, w przypadku „odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przed zakończeniem szkolenia realizowanego na podstawie programu określonego niniejszą decyzją, szkolenie kontynuuje się na podstawie programu obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia”.

Czytaj więcej…