Tylko dla niektórych policjantów święta będą radosne…

Zarząd Główny NSZZ Policjantów

Dzisiaj otrzymaliśmy enigmatyczną zapowiedź podwyżki dla jednej z grup, dzielnicowych.
W naszej ocenie faworyzowanie jakiejkolwiek grupy, czy to dzielnicowych, czy to najniżej uposażonych ostatecznie zepsuje system zarobków w Policji, który i tak nie należy do najzdrowszych.
Uposażenie z jednej strony MUSI gwarantować godny poziom życia najniżej zarabiających, a z drugiej strony MOTYWOWAĆ do zaangażowania i awansu.

Dlatego wszystkim decydentom przypominamy:
Deklaracja o Policji. Rezolucja 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 7 (1979)
Załącznik nr 2 Status pkt. 4 Zawodowe, psychologiczne i materialne warunki, w których funkcjonariusz Policji musi wykonywać swoje obowiązki, są takie, aby chronić jego INTEGRALNOŚĆ, BEZSTRONNOŚĆ i GODNOŚĆ.

pkt. 5. Funkcjonariusz Policji ma PRAWO DO GODZIWEGO WYNAGRODZENIA i należy wziąć pod uwagę szczególne czynniki, takie jak większe RYZYKO i ODPOWIEDZIALNOŚĆ oraz BARDZIEJ NIEREGULARNE HARMONOGRAMY PRACY.