DGP: wielu funkcjonariuszy zamiast przechodzić na emeryturę, zostaje w formacji i pobiera z tego tytułu świadczenie motywacyjne.

Wielu funkcjonariuszy zamiast przechodzić na emeryturę, zostaje w formacji i pobiera z tego tytułu świadczenie motywacyjne. Tak wynika z danych, które zebrał DGP z większości komend wojewódzkich policji – pisze Paulina Szewioła w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: “Doświadczeni policjanci przestali odchodzić ze służby”.

Atrakcyjne dopłaty dla funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1610), która weszła w życie 1 października 2020 r.

Otrzymać je mogą najbardziej doświadczeni mundurowi, którzy wstrzymają się z decyzją o przejściu na emeryturę. Wysokość świadczenia jest zależna od stażu pracy. I tak funkcjonariusze pozostający w służbie i mający wysługę powyżej 25 lat mogą liczyć na 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a ci o stażu powyżej 28 lat i 6 miesięcy – 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Andrzej Szary

– W tamtym roku ze służby odeszło nieco ponad 4 tys. funkcjonariuszy, a w tym roku według danych na dzień 1 marca jest to niecałe 2 tys. A najwięcej odejść odnotowujemy z reguły w pierwszym kwartale każdego roku. Jeżeli dodamy do tego dane, które pani zebrała to można uznać, że wielu doświadczonych funkcjonariuszy zdecydowało się pozostać w służbie i nie odchodzić na emeryturę- mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.

Jak wskazuje, to z pewnością efekt wprowadzonych zachęt takich jak świadczenie motywacyjne.

– Dla naszej formacji to świetna wiadomość, bo udaje nam się zatrzymać ludzi najbardziej doświadczonych i wyjątkowo potrzebnych. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę ogromne odmłodzenie, jakie nastąpiło w ostatnim czasie. Przecież ktoś musi uczyć nowych funkcjonariuszy zawodu. Nikt nie nadaje się do tego lepiej niż osoby z doświadczeniem- wskazuje.

 

Czytaj więcej…

 

Fot. Lubuska Policja