Definicja doprowadzenia – opinia prawna

W ostatnim okresie czasu gwałtownie wzrosła liczba wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów. Ten statystyczny wzrost ma związek z definicją doprowadzenia wprowadzoną przez Komendę Główną Policji, według której legitymowanie osoby jest formą doprowadzenia, a tym samym ucieczka osoby legitymowanej wydarzeniem nadzwyczajnym.

W ocenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, definicja taka jest zbyt daleko idąca i powoduje tylko wzrost poziomu stresu wśród policjantek i policjantów bezpośrednio realizujących ustawowe zadania Policji. Stres i poczucie braku wsparcia wynikają z obaw funkcjonariuszy przed nadzwyczajnymi czynnościami kontrolnymi związanymi z wydarzeniem nadzwyczajnym.

Opinia prawna sporządzona na naszą prośbę, którą przedstawiamy w załączeniu, potwierdza nasze wątpliwości.

Opinia prawna w załączniku.