Dąbrowskie Święto Policji 2023

Dąbrowskie Święto Policji 2023

W Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe dąbrowskim stróżom prawa. Uroczystość uświetniła Orkiestra KWP w Katowicach i zaproszeni artyści.

Wczoraj w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Na uroczystości nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli władz miasta, samorządu miejskiego, związków zawodowych oraz przedstawiciela duchowieństwa, funkcjonariuszy innych służb mundurowych, przedstawicieli dąbrowskich przedsiębiorstw, emerytów policyjnych, a przede wszystkim rodzin mianowanych policjantów. W pierwszej części uroczystości I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak w asyście Komendanta Miejskiego Policji insp. Artura Klimka, wręczył akty mianowania na wyższe stopnie służbowe dąbrowskim policjantom.
Podczas uroczystości Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego asp. szt. Michał Szczęśniak wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP Dąbrowa Górnicza podkom. Rafałem Gwiazdą wyróżnił 4 mundurowych Medalem 30-lecia NSZZ Policji oraz 8 policjantów Krzyżem Niepodległości klasy II NSZZ Policjantów. Na wniosek Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej odznaczono również 3 policjantów Złotą, 4 policjantów Srebrną oraz 7 policjantów Brązową Odznaką Honorową, nadaną przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Święto Policji w Dąbrowskim garnizonie było również okazją do uhonorowania policjantów za ich wybitne osiągnięcia w służbie. W ramach ceremonii wręczenia odznaczeń i nagród funkcjonariusze otrzymali z rąk Pana Marcina Bazylaka Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza i Pani Agnieszki Pasternak Przewodniczącej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza wyróżnienia za profesjonalizm, skuteczność w zwalczaniu przestępczości oraz zaangażowanie społeczne. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek wraz z I Zastępcą mł. insp. Renatą Hałabuda odznaczyli również pracowników cywilnych naszej komendy.