Nie mamy wątpliwości, że ograniczenia dotyczące odpraw nie obejmą funkcjonariuszy.

Do Biura Zarządu Głównego NSZZ Policjantów napływają pytania w sprawie możliwości objęcia funkcjonariuszy ograniczeniem wysokości odpraw wynikającym z projektu, jaki rząd złożył w sejmie w ramach tarczy antykryzysowej 4.0.

Jakkolwiek Zarząd Główny nie ma żadnych wątpliwości, że ograniczenia nie obejmą funkcjonariuszy, Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski skierował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, że nie są obecnie prowadzone lub planowane jakiekolwiek prace nad zmianą zasad naliczania wysokości odprawy dla funkcjonariuszy podległych MSWiA.

(…) Z uwagi na wagę problemu, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi w możliwie jak krótszym terminie – napisał Rafał Jankowski.

O odpowiedzi Ministra niezwłocznie poinformujemy na naszym portalu.