Czy ministrowie również uważają, że funkcjonariusze „zasługują na nagrody”?

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zainteresowała się doniesieniami medialnymi dotyczącymi przyznania wysokich nagród dla kierownictwa we wszystkich służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwu Sprawiedliwości. Mundurowi, w związku z pojawieniem się tych informacji, proszą szefa resortu o przeznaczenie dodatkowych środków na nagrody dla funkcjonariuszy „na których w głównej mierze leży ciężar realizowanych przez poszczególne formacje zadań, a dodatkowo działań w dobie pandemii COVID-19”.

(…)Jako Federacja będąca wyrazicielem głosu ponad 70 tys. funkcjonariuszy i pracowników podległych Panu służb chcielibyśmy aby nagrody mogli otrzymywać, szczególnie w roku bieżącym, również Ci, na których w głównej mierze leży ciężar realizowanych przez poszczególne formacje zadań, a dodatkowo działań w dobie pandemii COVID-19.- Fragment pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowanego do ministra Mariusza Kamińskiego

Czytaj więcej…