Czy liczba wakatów w 2021 roku w Policji spadnie poniżej 3 tysięcy?

Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy stan kadrowy Policji na dzień 1 maja 2021 roku.

Zgodnie z otrzymanymi danymi, na dzień 1 stycznia 2020 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy, natomiast obecnie brakuje 5 388 funkcjonariuszy, co stanowi 5,22 % wakatów.

 • przyjęto do służby w 2021 roku – 2 315 osoby,
 • odeszło ze służby w 2021 roku 2 298 funkcjonariuszy,
 • do służby w Policji w 2020 roku przyjęto 4 373 osoby,
 • zwolniono ze służby w 2020 roku – 5234 funkcjonariuszy,
 • w KSC brakuje w chwili obecnej 517 pracowników, a pozostałych pracowników 456

Najtrudniejsza sytuacja jeżeli chodzi o liczbę wakatów panuje w:

 • KSP Warszawa – 1 151 – 11,50%,
 • województwo łódzkie – 639– 9,98%,
 • województwo pomorskie – 375– 6,36%,
 • województwo dolnośląskie – 472 – 5,98%,
 • województwo zachodniopomorskie – 312 – 6,62%,
 • województwo lubuskie – 193 – 7,04%,
 • województwo śląskie – 698 – 5,60%,
 • województwo wielkopolskie – 416 – 4,97%,
 • CPKP – 55 – 24,44%,
 • SP w Słupsku – 27 – 15,34%,
 • WSPol Szczytno – 39 – 15,98%,
 • CLKP – 14 – 12,07%,
 • CSP Legionowo – 24 – 8,57%,
 • CBŚP – 170 – 8,48%,
 • BSW – 28 – 8,36 %.

Jeżeli chodzi o staż służby to wygląda to następująco:

 • poniżej 3 lat – 13 540,
 • 3 -10 lat – 28 387,
 • 11-15 lat – 20 063,
 • 16 -20 lat – 14 909,
 • 21- 30 lat – 19 525,
 • powyżej 30 lat – 1 519

Wiek funkcjonariuszy przedstawia się następująco:

 • poniżej 25 lat – 5 946,
 • 25 – 30 lat – 11 276,
 • 31 – 40 lat – 40 248,
 • 41 – 50 lat – 34 911,
 • powyżej 50 lat – 5 562

Wykształcenie:

 • wyższe – 57 004,
 • policealne – 3 131,
 • średnie – 37 788,
 • zawodowe i podstawowe – 2o

Kobiety w Policji:

 • służby kryminalne – 6 854,
 • służba prewencyjna – 8 856,
 • służba wspomagająca – 1 214,
 • służba kontrterrorystyczna – 15

Stan zatrudnienia:

 • oficerów – 12 819,
 • aspirantów – 40 860,
 • podoficerów – 30 768,
 • szeregowych – 13 474

Stan zatrudnienia wg. służb:

 • służby kryminalne – 32 738, w tym kierownictwo 1 770,
 • służby prewencyjne – 60 537,
 • służby kontrterrorystyczne – 917,
 • służby wspomagające – 3 802

Analiza danych wskazuje, że od szeregu lat problemem jest zapełnienie wakatów głównie w dużych miastach jak: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Szczecin, Łódź i Kraków. Bez konkretnych zachęt finansowych w tych miejscach jeszcze prawdopodobnie przez długie lata będzie problem z naborem, a przyjmowanie do służby osób z odległych od aglomeracji miejscowości jest nieracjonalne i mało efektywne z punktu widzenia potrzeb służby.Tzw. dodatek aglomeracyjny mógłby rozwiązać problem z wyjątkiem Warszawy, gdzie bez wsparcia stolicy przez inne
województwa w ramach tzw. „adaptacji zawodowej” sytuacja była by bardzo zła. Wakat przekraczający ponad tysiąc utrzymuje się od dłuższego czasu i jak widać nie ma widoku na zmianę tej sytuacji.

NSZZ Policjantów oczekuje od Rządu RP uchwalenia jeszcze w tym roku przez Parlament RP kolejnego programu modernizacji służb, w tym Policji, który powinien wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku i powinien trwać co najmniej do 2025 roku. Obecna inflacja powoduje, że otrzymane przez funkcjonariuszy podwyżki są przez nią pożerane, a wartość nabywcza złotówki staje się coraz mniejsza. Widać to po każdej wizycie w sklepie itp. Musi się również odbyć
dyskusja dotycząca systemu emerytalnego. Obecnie w Policji funkcjonują 3 systemy i może ich być nawet 4 po wprowadzeniu zmiany art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym…

Jeżeli Europejski Program Rozwoju zostanie wprowadzony w życie to rządzący nie powinni mieć problemu ze znalezieniem środków budżetowych nw ww. program, w tym w głównej mierze na wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń policjantek i policjantów, co jest zapisane w porozumienia z 2018 roku.

Muszą znaleźć się zachęty finansowe dla funkcjonariuszy, którzy dzisiaj mają 15 i więcej lat służby, gdyż obecna siatka płac tego im nie gwarantuje, a poza tym nie zawiera ona już żadnego elementu motywacyjnego, gdyż w ostatnich latach została mocno spłaszczona tak aby funkcjonariusze na stanowiskach roboczych mogli otrzymać jak największe podwyżki. Średnia dodatku służbowego, która jest obecnie na poziomie kilkunastu procent, a mogłaby sięgać nawet
50% uposażenia zasadniczego nie jest do zaakceptowania i wymaga działań systemowych – dodatek progresywny.

Od lat wszyscy Komendanci Główni Policji mówią o potrzebie zbudowania ścieżki kariery zawodowej, ale przez 30 lat żadnemu to się nie udało się, co jest porażką naszej całej Formacji, a głównie jej kierownictwa. Dlaczego taki się dzieje? Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Aby stworzyć czytelną ścieżkę należy doszacować budżet Policji, a najlepiej zacząć go projektować na zasadzie podobnej jak w MON, to znaczy w korelacji z PKB. W przeciwnym
razie środki wakatowe tak jak dotychczas zamiast trafić do policjantów na awanse, nagrody i podwyższenie dodatków służbowych będą źródłem pokrywania pod koniec roku niedoborów finansowych w tzw. rzeczówce, a gdy liczba wakatów spadnie do poziomu tysiąca to będzie klops lub nastąpi przebudzenie decydentów. Ale dlaczego to policjanci muszą ponosić od lat koszty niedoborów finansowych polskiej Policji?

Biuro Prasowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego