Czy dodatek przedemerytalny zdał egzamin?

Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji może już ogłosić sukces wprowadzonego w 2020 roku dodatku, który zachęcić miał doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie? pyta Marta Rachwalska na portalu Infosecurity24.pl posługując się danymi na temat Straży Granicznej, jednak w tekście cytowany jest sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, który w rozmowie z InfoSecurity24.pl,podkreślił, że nie da się porównać do analogicznego okresu na przełomie 2019 roku i 2020 roku. Powodem jest oczywiście trwająca pandemia koronawirusa. Wiceminister zaznaczył jednak, że widać znaczący spadek odejść na emeryturę np. w policji, a byłby on – jak mówił -nawet większy gdyby nie fakt, że 25 lat służby osiągają właśnie funkcjonariusze, którzy do służby przyjmowani byli w połowie lat 90-tych.

Czytaj więcej…