Czy będzie nowa ustawa modernizacyjna? – Jankowski pyta Morawieckiego.

Dzisiaj (20.05.2021′) odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Obradom posiedzenia przewodniczył wicepremier Jarosław Gowin. W posiedzeniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, członkowie rządu i przedstawiciele pracodawców i związków, wśród których obecny był przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski

Posiedzenie prowadzone było z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Premier Morawiecki przedstawił założenia nowego programu społeczno-gospodarczego PiS zwanego: „Polskim ładem”.

Następnie uczestnicy posiedzenia, wśród nich szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, przewodniczący OPZZ i NSZZ „Solidarność” zadawali premierowi pytania i dzielili się swoimi wątpliwościami.

Pytanie premierowi zadał i swoje wątpliwości wyraził między innymi przewodniczący podzespołu RDS ds. Służb Mundurowych, szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który stwierdził, że brak jest w Nowym Polskim Ładzie elementu dotyczącego troski o bezpieczeństwo wewnętrzne a szczególnie informacji o tym czy zostanie wprowadzona ustawa rozwojowa lub modernizacyjna służb mundurowych, które poniosły potężne koszty w trakcie trwającej pandemii.

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do wypowiedzi Rafała Jankowskiego – „Przewodniczący Jankowski mówił o policji.I o tym żeby nie zapomnieć o policji. Panie przewodniczący, Pan akurat najlepiej z nas wie, że rząd PIS zaproponował gigantyczny program modernizacji służb mundurowych, którego największym beneficjentem była policja. Nie tylko w naprawie stanu sprzętowego …. to jest widoczne gołym okiem, ale również zasadniczo przy przyroście wynagrodzeń… zwłaszcza tych na stanowiskach, które są niższe, podstawowe. Zgodnie z naszą filozofią, która przyświeca Polskiemu Ładowi ten niżej zarabiający powinien być proporcjonalnie, procentowo bardziej dostrzeżony w naszych reformach niż inni”.

Biuro ZG