Czarne owce w Policji

Z roku na rok maleje liczba śląskich policjantów wchodzących w kolizję z prawem – pisze Marcin Pietraszewski w Gazecie Wyborczej.
Niepokoić jednak mogą stawiane im zarzuty: współpracy ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, sprzedawania informacji z baz danych, nadużywania siły, a nawet fałszowania mandatów.

Cały artykuł w załączniku

ZAŁĄCZNIKI