Centralne uroczystości Święta Policji w Warszawie

W sobotę 25 lipca br. o godz. 12.00, przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie miały miejsce Centralne uroczystości Święta Policji z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Wicemarszałka Senatu RP Marka Pęka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz Wiceministra Macieja Wąsika i Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka.

Prezydent RP Andrzej Duda oraz minister Mariusz Kamiński wręczyli funkcjonariuszom Polskiej Policji odznaczenia państwowe: Krzyż Zasługi za Dzielność, Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę. uhonorowani zostali policjanci wyróżnieni w konkursie „Policjant który mi pomógł”.

Wystąpienie Prezydenta RP.

Szanowni Państwo,
– dziękuję za zaproszenie na tę ważna dla mnie doroczną uroczystość odbywającą się w okresie rocznic. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100 – lecie Policji a w tym roku 30-lecie odnowienia Policji Polskiej i 25 lecie istnienia Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ale najważniejsze są efekty Państwa służby. Tym efektem przede wszystkim jest zadowolenie obywateli i tym efektem jest zaufanie, jakim policja jest darzona i ocena pracy Policji. – Co bardzo mocno chcę podkreślić – najwyższa w historii! Ponad 80% obywateli uważa, że policja dobrze realizuje swoje zadania. A ponad 71% obywateli darzy zaufaniem naszą Policję.

Z całego serca gratuluję. A gratuluję dlatego, bo to wynika ze sposobu, w jaki Panie i Panowie wykonujecie swoją służbę. – Dla obywateli, dla Ojczyzny. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Przybyłem tutaj w głównej mierze po to, żeby podziękować. Podziękować po pierwsze za te wspaniałe wyniki. Ale chciałem też podziękować za niezwykłe zaangażowanie całej formacji w okresie walki z pandemią koronawirusa. Ponad 11 milionów działań sprawdzających, kontrolnych, weryfikujących obecność osób mających obowiązek znajdować się w kwarantannie. Ponad 150 tys. interwencji. Ponad 300 tysięcy sprawdzeń różnego rodzaju środków lokomocji. To liczby niezwykłe, pokazujące zaangażowanie ale też i trud i sumienność służby.

Jestem za to ogromnie wdzięczny, jestem też ogromnie wdzięczny za atmosferę w jakiej się to odbywało. Jestem przekonany, że te niezwykle wysokie oceny pracy i służby policyjnej są właśnie tego efektem – tego w jaki sposób Państwo wykonywaliście swoje obowiązki w tym tak bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie. Przecież także i niebezpiecznym dla zdrowia. To była służba bardzo z tym związana. Ogromnie za to dziękuję, że nikt się przed tą służbą nie cofał, że nikt się w tej służbie nie wahał, że przyrzeczenie policyjne, przysięga, którą składacie było znakomicie w tym trudnym czasie wypełniane. Ogromnie jestem za to wdzięczny.

Szanowni Państwo, cieszę się, że realizowany jest plan modernizacji polskiej policji. On był dla mnie bardzo ważny i jest dla mnie ważny. Z radością słyszę o kolejnych odnawianych i odtwarzanych posterunkach policji i komisariatach. Przede wszystkim z tego, że powstają tam, gdzie kiedyś zostały zlikwidowane. Ale cieszę się też ogromnie z poprawy warunków służby, ze wszystkich działań modernizacyjnych w znaczeniu dosłownym, czyli tych, które sprowadzają się do remontu komisariatów, posterunków policji, komend i tych wszystkich miejsc, gdzie te remonty są potrzebne. A przecież wiemy, że przez lata ich nie wykonywano. Cieszę się, że jesteście Państwo zaopatrywani w nową i nowoczesną infrastrukturę. W nowy sprzęt, po to żebyście mogli służyć jeszcze lepiej ale przede wszystkim bezpieczniej.

Proszę Państwa, przed nami jeszcze bardzo wiele zadań, zadań służących poprawie bezpieczeństwa także i bezpieczeństwa prawnego funkcjonariuszy. Te zadania są już realizowane. Cieszę się z tego, że będą także i nowe świadczenia, które będą stanowić zachętę do tego by dłużej pozostawać w służbie. Cieszę się z tego, że będzie świadczenie motywacyjne dla policjantów z długim stażem służby. Cieszę się z tego, że będą uregulowane zasady wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Cieszę się, że będzie realizowany cały zespół zadań, który będzie zmierzał nie tylko do poprawy jakości warunków w jakich Państwo służycie ale cieszę się, że będą też działania, które w efekcie zwiększą Państwa wynagrodzenia i polepszenia poziomu życia Państwa rodzin.

Chcę z tego miejsca z całego serca podziękować – wszystkim Państwa najbliższym, dlatego, że oni czekają, oni znoszą czasem niepokój kiedy słyszą o różnego rodzaju wypadkach, zdarzeniach a wiedzą, że Państwo jesteście na służbie i czekają na Wasz powrót do domu. Proszę, żebyście przekazali im moje głębokie wyrazy szacunku i bardzo serdeczne pozdrowienia.

Wystąpienie Ministra Mariusza Kamińskiego.

– Jest dla mnie wielką satysfakcją i jednocześnie wielkim zaszczytem, że w imieniu rządu polskiego mogę nadzorować taką formację jak Polska Policja – obdarzoną tak wielkim zaufaniem obywateli.

Cieszę się, że mogę dzisiaj stanąć przed Wami i powiedzieć, że wczoraj Sejm RP z ogromnym poparciem przyjął ustawę o wzmocnieniu służb mundurowych podległych MSWiA, która od 1 października wejdzie w życie. Ustawa została przygotowana przy ogromnym wsparciu związków zawodowych służb mundurowych.

Ustawa zawiera szereg korzystnych dla funkcjonariuszy rozwiązań związanych z codzienną służbą, ale zawiera jedno bardzo istotne rozwiązanie – dodatki motywacyjne. Bardzo chcemy, żeby z tego nowego rozwiązania skorzystali najbardziej doświadczeni funkcjonariusze. Zostańcie w służbie z wielkim pożytkiem dla państwa, dla obywateli i dla samej formacji.

Sprawa uposażeń funkcjonariuszy jest sprawą bardzo ważną. Krok po kroku będę dążył do tego, żeby uposażenia, które otrzymujecie za Waszą ciężką służbę były coraz bardziej satysfakcjonujące.

Chcę Was zapewnić, że konsekwentnie będę działał na rzecz poprawy sytuacji prawnej funkcjonariuszy i nowych instrumentów prawnych, które będą dawały jeszcze większą skuteczność Waszym działaniom.

To dzięki Wam obywatele naszego kraju czują się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, a Polska jest państwem bezpiecznym. Polacy doceniają Wasze zaangażowanie w służbę, Wasz niezwykły profesjonalizm i Waszą niezawodność

Minister Mariusz Kamiński wraz z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem wręczyli funkcjonariuszom medale „Za Zasługi dla Policji” oraz odznaki „Zasłużony Policjant”.
Podczas uroczystości Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczył wspólnie z Panią Mają Kuźmicz z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” statuetki laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Na podstawie relacji TVP INFO i Twittera MSWiA (jp)
Fot. TVP INFO i Twitter MSWiA