Celnicy od stycznia 2018′ zostają włączeni do systemu emerytur mundurowych.

Emerytura będzie przysługiwać celnikom, którzy skończyli 55 lat i mają co najmniej 15 lat służby (w tym co najmniej pięć w związku z wykonywaniem zadań policyjnych łączących się ze zwalczaniem przestępczości) lub skończyli 55 lat i służyli co najmniej 25 lat. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Do tej pory prawa emerytalne zyskiwali na zasadach takich jak inni pracownicy.

Emerytury mundurowe to odrębny system i są wypłacane z budżetu państwa. Wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie średniej pensji z dziesięciu wybranych kolejnych lat służby. Po 25 latach służby emerytura wynosi 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok rośnie o 3 proc. Maksymalne może wynieść 75 proc. pensji.

Nowelizacja to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W marcu 2015 r. uznał on za dyskryminujące zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej względem innych służb mundurowych.

Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją pominięcie w systemie służb mundurowych tej grupy celników, która wykonuje zadania tożsame z zadaniami policjantów. Chodzi o funkcjonariuszy, którzy na służbie wykrywają i zwalczają przestępstwa oraz im zapobiegają.

podstawa prawna: nowelizacja z 11 maja 2017 r. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym DzU z 5 lipca 2017 r., poz. 1321

Fot. (jp)