Błaszczak – Wszyscy jesteście odpowiedzialni za to, co dzieje się w policji…

Komendanci wojewódzcy zobowiązani do skuteczniejszego zwalczania nieprawidłowości w służbach.

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji podczas dzisiejszej odprawy zobowiązał komendantów wojewódzkich Policji do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie przypadki przekroczenia uprawnień w podległych im jednostkach.

Podczas środowego spotkania, minister Błaszczak wspólnie z Jarosławem Zielińskim, sekretarzem stanu w MSWiA oraz nadinsp. Jarosławem Szymczykiem, Komendantem Główny Policji, omówili kroki, które zostały podjęte, aby w przyszłości nie powtórzyły się zeszłoroczne wydarzenia z wrocławskiego komisariatu.

Szef MSWiA zobowiązał komendantów do przeglądu wszystkich spraw, w których prowadzone są postępowania dyscyplinarne wobec policjantów. Podkreślił, że wobec funkcjonariuszy, którzy sprzeniewierzyli się przysiędze muszą zostać wyciągnięte konsekwencji.

– Polityka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od początku mojego urzędowania jest taka sama. Nagradzam tych, którzy wyróżniają się w służbie, ale ci funkcjonariusze, którzy nie realizują słów przysięgi policyjnej będą karani. Nie zgadzam się na źle rozumianą solidarność środowiskową – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.

Priorytetem szefa MSWiA jest, aby działania funkcjonariuszy były bardziej transparentne, a wszelkie nieprawidłowości wyjaśniane szybko i jednoznacznie. Pomoże w tym powstające w MSWiA Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Przejmie ono znaczną część kompetencji policyjnego Biura Spraw Wewnętrznych. Będzie ono bezstronne i niezależne od innych struktur kontrolnych. Biuro oceni  wszystkie przypadki łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej. Dzięki temu służby nie będą już sędzią we własnej sprawie, a minister zyska realne narzędzie, żeby je nadzorować.

Kolejna zmiana, która ma zapewnić najwyższy standard pracy służb to kamery na mundurach. Będą one nagrywać wszystkie interwencje, tak aby nie było wątpliwości co do przebiegu ewentualnego zajścia. Poprawi się też monitoring w jednostkach policji. Skierowanie środków na ten cel jest możliwe dzięki Programowi Modernizacji Służb Mundurowych. W latach 2017-20 do służb trafi ponad 9 mld złotych. Pozwolą one między innymi na zakup nowoczesnego sprzętu i inwestycje w infrastrukturę.

Minister zaznaczył, że w zapobieganiu tragicznym wydarzeniom równie ważne jak kontrole i monitoring  jest wykształcenie u funkcjonariuszy postawy służby i szacunku dla związanych z nią wartości. Stąd tak ważna rola szkół policyjnych, które kształcą przyszłych funkcjonariuszy. Minister przypomniał, że służby takie jak Policja dysponują daleko idącymi uprawnieniami wobec obywateli. Polacy mają zatem prawo oczekiwać, że uprawnienia te zawsze będą stosowane zgodnie z najwyższymi standardami.

– Wszyscy jesteście odpowiedzialni za to, co dzieje się w policji. Policja musi być stanowcza, ale musi także działać zgodnie z prawem – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA zaznaczył także, że policji, ani jej funkcjonariuszy nie można oceniać wyłącznie przez to co wydarzyło się we Wrocławiu.

– Funkcjonariusze cieszą się wysokim zaufaniem społeczeństwa – 70 proc. Polaków dobrze ocenia waszą pracę. Według najnowszych badań CBOS, poziom bezpieczeństwa w Polsce jest najwyższy w historii, aż 89 proc. z nas twierdzi, że w Polsce żyje się bezpiecznie. Tak dobre wyniki to także wynik waszej służby  – zaznaczył szef MSWiA.