Bilety do Legendii – Śląskiego Wesołego Miasteczka w specjalnej cenie dla członków NSZZ Policjantów woj. śląskiego

 

Specjalne ceny dla członków NSZZ Policjantów woj. śląskiego:

bilet jednodniowy 59 zł.

bilet na cały sezon 2022 – 109 zł.

Więcej informacji w Zarządzie Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. śląskiego,

nr telefonu 47 851 1972, 47 851 2029.