„Bez przeszłości nie ma przyszłości”

1 czerwca 2021 przypada 40-rocznica zjazdu delegatów jednostek Milicji Obywatelskiej, którzy zażądali powołania do życia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Funkcjonariusze wnosili postulaty między innymi związane ze zreformowaniem Milicji Obywatelskiej, resortu spraw wewnętrznych, zagwarantowania praworządności i rozwiązywania konfliktów społecznych metodą dialogu społecznego, a nie metodami siłowymi.

W stosunku do funkcjonariuszy, którzy próbowali założyć Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej zostały podjęte działania represyjne skutkujące nawet wydaleniem ze służby.

Pamiętając o tych wydarzeniach zostały złożone przez Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Szkoły Policji w Katowicach w składzie kom. Grzegorz Łagódka, kom. Arkadiusz Chechelski oraz asp. szt. Daniel Krupa kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdującą się w budynku dydaktycznym Szkoły Policji w Katowicach, na której opisano wspomniane wydarzenia.

z poważaniem
Grzegorz Łagódka

Przewodniczący Zarządu Szkolnego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
Szkoły Policji w Katowicach