ASW wysłucha informacji MSWiA o działaniach policji podczas Stanu Zagrożenia Epidemicznego i Stanu Epidemii

29 czerwca 2020′ o godz 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) – sala nr 111, bud. U

Posiedzenie Komisji zostało zwołane na podstawie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów przekazany w dniu 1 czerwca 2020 r. do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość

Przedmiotem posiedzenia będzie: „Przedstawienie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynatora Służb Specjalnych Mariusza Kamińskiego w sprawie działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji w związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.”

W załączeniu Postanowienie Marszałka Sejmu o zwołaniu posiedzenia Komisji