Andrzej Kołodziejski ponownie wybrany

26 kwietnia 2017 r. kol. Andrzej Kołodziejski został wybrany na kolejną kadencję do pełnienia funkcji przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach.

Szczere i serdeczne gratulacje z okazji wyboru w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów składa
Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski