Akcja Krwiodawstwa w Częstochowie !!!

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie

wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi Legion Częstochowski zorganizował koleją już akcję

krwiodawstwa. Zgłosiło się ok 130 osób, którzy oddali ponad 50 litrów krwi.

 

Gratulujemy zaangażowania i dziękujemy wszystkim za udział w akcji.