Akcja Honorowego Oddawania Krwi w SPPP Bielsko Biała.

We wtorek 24 listopada 2020′ w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku Białej zorganizowana została akcja oddawania krwi.

Do akcji zgłosiło się 40 osób w tym policjanci, policjanci-emeryci, pracownicy cywilni jednostki oraz rodziny.

Krew oddało 29 osób wskutek czego pozyskano 13050 ml krwi.

Akcję zadedykowano Zastępcy Dowódcy OPP Warszawa mł. insp. Markowi Swędrakowi, który bardzo ciężko przechodzi zakażenie COVID 19 i obecnie przebywa w Szpitalu MSWiA w Warszawie.

Akcję zorganizowano przy zachowaniu najwyższych zasad ostrożności i reżimu sanitarnego.

Słodycze pozyskane w zamian za oddaną krew uczestnicy akcji postanowili przeznaczyć dla dzieci z Domu Dziecka w Bielsku Białej.

W SPPP Bielsko Biała działa Klub Honorowych Dawców Krwi który zrzesza 62 członków.

Akcje oddawania krwi są przeprowadzane dwa lub trzy razy w roku.

Panie Marku życzymy szybkiego powrotu do zdrowia !!!

relacja/foto

Mariusz Fender
Przewodniczący
ZT NSZZ Policjantów przy SPPP Bielsko -Biała”