Akcja billboardowa trwa…

Kolejne plakaty na billboardach zostały zainstalowane we Wrocławiu, Łodzi i w Krakowie. Plakaty obrazują codzienność pracy policjantów. Codzienność, która niesie zagrożenie – jak w przypadku plakatu ukazującego pirotechnika policyjnego w akcji. Plakat ten został zamieszczony we Wrocławiu.